บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
313 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร 0-2378-7000
Sign In | :
User ID :
Password :
   

คำแนะนำ (ซ่อน)

  • แนะนำให้อู่ในเครือใช้โปรแกรมอัพโหลดรูปตัวใหม่ข้อ 1.3.5 ซึ่งสามารถเลือกได้ครั้งละหลายรูปnews2
  • ระบบจะลบรูปของเคลมที่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติจ่ายค่าแรงค่าอะไหล่อัตโนมัติ
  • รูปถ่ายที่มีคำว่า ACDSee/Photoshop ติดมากับรูปหรือวันที่ถ่ายรูปเกิดก่อนวันที่รับรถในหน้า WEB เกินกว่า 10 วันจะอัพโหลดไม่ผ่าน(ต้องขออนุโลมผ่านสาขาเพื่อปลดล็อก) และทุกรูปจะต้องผ่านการ Resize ด้วยโปรแกรม SMK Photo Manger (แนะนำให้โหลด Version 3.2 มาใช้)
  • วิธีที่จะไม่ทำให้มีคำว่า ACDSee ติดมากับรูปภาพ ให้อ่านคู่มือโปรแกรม SMK PHOTO MANAGER หน้าที่ 10
  • อู่ควรตั้งวันที่บนกล้องให้ตรงกับวันที่ปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในขั้นตอนส่งรูป
  • ห้ามโหลดรูปซ้ำ
  • ติดตามการสั่งอะไหล่ของ SMK เข้าข้อ 1.2.6
  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเว็บอู่ กรุณาติดต่อแผนก IT Helpdesk เบอร์ต่อ 8823-8825
  • Copyright © 2007 Syn Mun Kong Insurance Public Co.,Ltd. All Rights Reserved. (Release 2.17)